אין מוצרים בעגלה

תנאי שימוש

תקנון אתר מכירות פרנק - נקניקיה עם כבוד

 • מפעיל האתר: חברת זמר שתה ואכול בע״מ ח.פ 514272079
 • אתר זה הינו אתר מכירות אינטרנטי המופעל על יד חברת זמר שתה ואכול בע״מ
 • הוראות תקנון זה הינן "הסכם מכר" בין הלקוח לבין מפעיל האתר.
 • הוראות התקנון יגברו על כל פרסום שיפורסם באתר במקרה של סתירה בהוראות.

מוצרים שימכרו באתר:

 • מארזים קפואים של נקנקיות, בירות, לחמניות ורטבים. המוצרים אינם כשרים

תהליך ואישור הזמנה:

 • הזמנת המוצרים תתבצע באמצעות מערכת ניהול הזמנות אינטרנטית.

 • במהלך ביצוע ההזמנה יתבקש הלקוח להזין פרטים אישיים במעמד זה מתחייב הלקוח שכל הפרטים שהזין הינם נכונים ומאומתים.

 • כמו כן הלקוח מתחייב כי הינו מעל גיל 18 והינו כשיר לבצע את כל הפעולות המשפטיות לביצוע העסקה.

 • הלקוח בעל כרטיס אשראי בתוקף שהופק בישראל על ידי אחת החברות ואין כל מניעה לשימוש בכרטיס לצורך רכישה 

 • מובהר בזאת כי הגשת הפרטים האישיים ניתנת הסכמתן כלפי החברה להעברת שמו כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו כפי שנמסרו על ידו לצדדים שלישיים לרבות לצורך דיור ישיר וכי הוא נתן הסכמתו כלפי החברה להעברת שמו כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו כפי שנמסרו על ידו לצדדים שלישיים לרבות לצורך דיוור ישיר וכי הוא נותן הסכמתו לכך והוא משחרר את החברה מחובה לתת לו הודעה כלשהי על כך ומכל ומכל אחריות בעניין העברת הפרטים הנ"ל.

 • התשלום בגין רכישת המוצרים באמצעות כרטיס אשראי הלקוח מצהיר כי יש לו הרשאה לבצע העסקה באמצעות כרטיס אשראי המוזן על ידו.

 • מובהר בזאת כי על הלקוח לוודא כי קיבל אישור הזמנה.

 • הזמנת המוצרים הינה על בסיס המלאי הקיים בחברה.

 • מוסכם בזאת כי החברה רשאית להעביר את הפרטים והמידע שימסרו על ידי הלקוח לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לשם הזמנת המוצר כמו גם בקשר לכל עניין אחר הקשור להזמנת המוצר בלבד.

 • כמו כן החברה לא תהיה אחראית להצלחת להצלחת בישול המנה על ידי הלקוח ו/או טעמה.

תנאי משלוחים:

 • יעדי המשלוח ושעות האספקה לפי מה שמתפרסם באתר, בדף מדיניות משלוחים.

 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את שעות ויעדי המשלוחים.

 • דרישה או בירור לשעות אספקה ספציפיות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בין השעות 12:00-16:00.

 • משלוח שהגיע ליעדו והלקוח לא היה זמין או בבית יחוייב במשלוח נוסף.

ביטול העסקה:

 • ביטול העסקה יום לפני המשלוח יהיה ללא כל חיוב.

 • ביטול העסקה ביום המשלוח יחוייב הלקוח במשלוח בלבד.

 • ביטול עסקה לאחר אספקה לא תוכל להתבצע.

אחריות על מוצר פגום:

 • חברת זמר שתה ואכול בע״מ תהיה אחראית על החלפת מוצר פגום וזאת בתנאי שהוכיח הלקוח כי המוצר פגום וכי המוצר נפגם כשיצא מהמפעל / או במשלוח.

 • בכל מקרה החלפת המוצר תתבצע רק בתנאי שהודיע הלקוח באותו היום של מסירת המוצר.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

כל סכסוך בענייני תקנון זה יתבררו בבית המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד.